บริการของเรา

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ทั้งอาคารเก่า และอาคารใหม่

บริการด้วยระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาลงใต้พื้นอาคาร พร้อมสเปรย์ยาติดเชื้อ

บริการระบบอัดน้ำยาเข้าท่อ (สำหรับอาคารที่ติดตั้งท่อปลวกไว้แล้ว)

บริการระบบสเปรย์ยาเคมีชนิดติดเชื้อ (สำหรับอาคารสูง เช่น อพาร์ทเม้นท์ คอนโด )


สำหรับอาคารที่กำลังก่อสร้าง

บริการด้วยระบบติดตั้งท่อ พร้อมอัดน้ำยาลงดิน และสเปรย์ยาโดยรอบพื้นที่

บริการด้วยระบบอัดน้ำยาลงดิน และสเปรย์ยา (ไม่ติดตั้งท่อ )